Uitbreiding kwalificatie-eis pedagogisch medewerker