Meer instroom door EVC, zelf aan de slag met medewerkersreis en kansen voor combinatiebanen, pensioenpremies bekend